Relation är lika med Dialog.

Kommunikation  betyder Göra gemensamt.

Framtidens kommunikation stavas dialog och samtal.

Det handlar om att lyssna och skapa engagemang och bjuda in till medskapande.

Det är en positiv väg.

Den egentliga hållbara vägen.

Både för företag, relationer och inte minst Hundar.

Vi skapar gemenskap en bättre framtid och ett bättre nu för alla. Djurägare och Hundar mår bättre. 

Kommunikationen mellan djurägare och hund visar vi och tar över ansvaret inget skrik, skäll eller våld.

Med vänlig hälsning

Monica Wadström Crone

Kan gå fot numera . Han har inte ansvar.

Mycket aktiv hund men jag har ansvar.

Hundens Kommunikation

Glad för att jag gick utbildningen Amiching Bonding  -  Dog Listener  -  Hundens Kommunikation.

1. Tänk på hur gör Du när Hunden ska få mat?

2. Tänk på hur gör Du när Hunden och Du ska gå ut?

3.  Tänk på hur gör Du när Du går hemifrån?

4.  Tänk på hur gör Du när Du kommer hem?

Många viktiga Element men enkla för att Hunden ska förstå vem som har ansvar.

 

4.  

Jag har ansvar inte Hunden