Åf av produkterna finns på min arbetsplats Kårsta Stationshus.

Kom gärna och titta vilka produkter som du skulle vilja använda.

Med vänlig hälsning

Monica Wadström Crone

Med vänlig hälsning

Monica Wadström Crone